Bírósági ítélet: nincs minimálbér kötelezettség a német kabotázs fuvaroknál?

2018. március 27. kedd, 15:42

„Egy lengyel vállalkozó, aki kabotázs fuvarokat bonyolít Németországban, nem esik a német minimálbér törvény hatálya alá” – ilyen értelmű döntést hozott nemrég egy német bíróság egy lengyel vállalkozás által indított perben.

A weißenburgi elsőfokú bíróság határozata szerint a német minimálbértörvény (MiLoG) nem alkalmazandó más EU tagállam fuvarozóira, így a német minimálbért nem kell megfizetni a Németország területén végzett munkájuk után.

A per előzménye, hogy egy lengyel fuvarozóvállalkozás egy német szállítmányozó cég megbízásából kabotázs fuvarfeladatot végzett Németország területén. A német megbízó a kifizetést visszatartotta addig, amíg a lengyel vállalkozó benyújtja az igazolásokat, hogy a járművezetőinek megfizeti a német minimálbért. A lengyel vállalkozó megtagadta az igazolások benyújtását és pert indított német megbízója ellen.

A bíróság megítélése szerint a minimálbér törvény a kabotázs fuvaroknál az alapvető európai szolgáltatásnyújtási szabadság megsértése miatt nem érvényes, így a német életszínvonal biztosításának kényszere nem vonatkoztatható egy lengyel sofőrre. A németországi életszínvonal minimálbér fizetése útján történő biztosítása céljából nincs szükség a MiLoG alkalmazása olyan rövid ideig tartó tevékenységekre, ahol a munkavállaló lakóhelye egy másik tagállamban található. Az életszínvonal fenntartásának költségét a mindenkori lakóhely szerinti ország árszínvonalához kell viszonyítani és nem a németországihoz.

Felhívjuk Tisztelt Tagjaink figyelmét, hogy a fenti eset egy lengyel fuvarozó vállalkozás és annak német megbízója közötti per eredményéről megjelent sajtóanyag összefoglalója. Ennek a részleteiben még nem ismert pernek a határozata továbbra sem módosítja a német jogalkotó minimálbértörvényben (MiLoG) lévő előírásainak betartását a Németország határain belül munkát végző közúti közlekedésben dolgozó gépjárművezetők tekintetében.

Fentiek alapján továbbra is javasoljuk, hogy a korábbihoz hasonló módon jelentsék le Németország területén munkát végző gépkocsivezetőiket és a gépkocsivezetők bérezése feleljen meg a német minimálbértörvény előírásainak.    

Az ügy további részleteiről folyamatos tájékoztatást adunk Tisztelt Tagjainknak.


Az eredeti német cikk magyar nyelvű fordítását  INNEN letöltheti.

 

Forrás: Verkehrsrundschau

 

MKFE kommunikáció