Orosz fuvarengedélyek: változnak a kitöltési szabályok!

2018. augusztus 13. hétfő, 19:02

Az Orosz Föderáció közlekedési miniszterének 2018. 02. 08-án kelt 52. számú rendelete értelmében megváltoztak Oroszországban a harmadik országos engedélyek kitöltésének szabályai.


1. A nemzetközi közúti árufuvarozást végző külföldi fuvarozó mielőtt az Oroszországi Föderáció területén haladna, az orosz engedélyek alábbi rovatait köteles kitölteni:

a) a külföldi fuvarozó megnevezése, címe, megjelölve a települést, utcát, házszámot (az engedély 4. pontja)

b) a jármű forgalmi rendszáma (az egyszer használható engedély (”ehe.”) 5. pontja, valamint a többször használható engedély („the.”) 7. pontja)

c) az engedélyt kiadó külföldi hatóság képviselőjének aláírása, bélyegzője, a kiadás helye és időpontja (az „ehe.” 8. pontja, a „the.” 8 pontja)

d) az Oroszországi Föderációba való belépés ideje és helye (az „ehe.” 9. pontja). Amennyiben tranzitszállítás történik Oroszországban, úgy az oda történt első belépést kell rögzíteni.

e) az Oroszország területén történő áruszállítás esetén:

  • a szállított áruk megnevezése (az „ehe.” 10. pontja)
  • a szállított áruk súlya (az „ehe.” 11. pontja)
  • a felrakás szerinti állam és/vagy a felrakási hely (az „ehe.” 12. pontja)
  • a lerakás szerinti állam és/vagy a felrakási hely (az „ehe.” 13. pontja)

Amennyiben több feladó áruja képezi a szállítmányt, az „ehe.” 10, 12 és 13. pontjainál az első felrakó hely adatait kell megadni. Az „ehe.” 11. pontjában meg kell adni minden egyes szállítmányrész tömegét.

f) ha a jármű Oroszország területén üresen közlekedik:

  • a kiindulási ország megnevezése (az „ehe.” 12. pontja)
  • a célország megnevezése (az „ehe.” 13. pontja)

2. Az a külföldi fuvarozó, amelyik nem menetrendszerű közúti személyszállítást végez, az Oroszországba való belépést megelőzően az orosz engedély alábbi pontjait köteles kitölteni:

a) a külföldi fuvarozó megnevezése és címe (az engedély 5. pontja)

b) az autóbusz típusa (az engedély 6. pontja)

c) a célállomás szerinti állam és/vagy hely (az engedély 7. pontja)

d) az engedélyt kiadó külföldi hatóság képviselőjének aláírása, bélyegzője, a kiadás helye és időpontja (az engedély 11. pont


3. A külföldi fuvarozó az alábbi esetekben köteles pótlólagos információt beírni a fel és/vagy lerakóhelyről a felrakás megkezdésének pillanatát megelőzően az „ehe.” 12. és 13. pontjaiba:

a) ha olyan üres járművel érkezik Oroszország területére, amely korábban egyszer használható engedéllyel Oroszország területén tranzitszállítást végzett és Oroszországban kíván felrakodni, majd loco fuvart bonyolítani ugyan ezzel az engedéllyel, ha ezt az engedély típusa lehetővé teszi

b) ha az Oroszországban történt lerakás után üresen a felrakó helyre közlekedik


4. A külföldi fuvarozó 3. országba vagy 3. országból történő nemzetközi közúti fuvarozás végzése esetén az orosz egyszer használható engedély pontjait a nemzetközi közúti fuvarozás fajtájának és az engedély felhasználását szabályozó előírásoknak megfelelően köteles kitölteni, amelyet az 1998. július 24-i 127-ФЗ sz. Szövetségi Törvény 3. cikke szabályoz (A nemzetközi közúti szállítások állami ellenőrzése és a felelősség ezen szabályok megsértése esetén).


5. Abban az esetben, ha az egyszer használható engedéllyel történő nemzetközi közúti szállítás Oroszország területén kezdődik, a külföldi fuvarozó köteles az egyszer használható engedélyt a felrakás megkezdésének pillanata előtt köteles kitölteni. Ennek során az „ehe.” 9. pontjában meg kell jelölni az Oroszországba való belépés helyét és idejét, amely megelőzte az „ehe.”-lyel történő fuvarozás megkezdését.


6. Amennyiben az orosz engedély pontjait nem töltik vagy helytelenül töltik ki, valamint, ha arról hiányzik a belépést vagy kilépést igazoló bejegyzés, az engedély érvénytelennek minősül.

Az „ehe.”-en és a „the.”-en a fuvarozó által végzett javítás (a fuvarozó megnevezése és címe) abban az esetben engedélyezett, ha az azt kiadó külföldi hatóság azt hitelesítette és ezeket a javításokat jóváhagyta az adott külföldi állam közlekedési hatósága a nemzetközi közúti szállításokról folytatott tárgyalások során, amit jegyzőkönyvben rögzítettek. A jármű forgalmi rendszámát módosíthatja a fuvarozó vagy a járművezető, amit a fuvarozó bélyegzőjével (ha rendelkezésre áll) kell hitelesíteni. Ez abban az esetben megengedett, ha meghibásodás miatt kell a járművet kicserélni, amit a javítást végző szerviznek a jármű műszaki állapotát tartalmazó igazolásával igazolni kell.

Amennyiben a műszaki javítást végző külföldi illetékes szervek vagy szervezetek a fentieknek megfelelő okmányokat bocsájtanak ki, ezek orosz nyelvű fordítását az Oroszországi Föderáció hatályos jogszabályainak megfelelően hitelesíteni kell.

Semmilyen más javítás az engedélyeken nem megengedett!

A továbbiakban a szabályozás néhány olyan kitételt tartalmaz, amelyek az Eurázsiai Gazdasági Közösség fuvarozóira vonatkoznak.


MKFE kommunikáció