Koszovói közlekedési engedélyek használata

2018. december 01. szombat, 11:58

Felhívjuk Tisztelt Tagjaink figyelmét, hogy Koszovó a jövőben szigorúbb ellenőrzési gyakorlatot fog követni az engedélyköteles fuvarozást illetően. Kérjük, hogy a megfelelő engedélyek birtokában folytassanak árufuvarozási tevékenységet, ugyanis a koszovói hatóságok az engedély nélkül közlekedő tehergépjárműveket jogosultak visszafordítani, illetve megbírságolni.

A 2016. évi VI. törvénnyel kihirdetett a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás alapján – a Megállapodás 7. cikkében szereplő esetek kivételével – az országokat érintő árufuvarozás engedélyköteles.

Engedélymentesen végezhető:

 1. a reklám vagy oktatás céljait szolgáló (pl. vásáron vagy kiállításon bemutatásra kerülő) tárgyak fuvarozása,
 2. színházi, zenei, film-és cirkuszi rendezvények, bemutatók vagy rádió-, film-, televíziós felvételek célját szolgáló berendezések és tartozékaik, illetve a produkciókhoz tartozó állatok fuvarozása,
 3. sérült, illetve javítást igénylő gépjárművek visszafuvarozása,
 4. elhunytak földi maradványait tartalmazó urnák, koporsók fuvarozása,
 5. segélyszállítmányok fuvarozása,
 6. élőállatok fuvarozása,
 7. költözési javak fuvarozása,
 8. postai küldemények fuvarozása,
 9. művészeti tárgyak és alkotások fuvarozása,
 10. rendeltetésszerűen utasokat szállító autóbuszok pótkocsijában lévő poggyász fuvarozása,
 11. olyan gépjárművekkel végzett fuvarozás, amelyek megengedett össztömege – a pótkocsit is beleértve – a 6 tonnát nem haladja meg, vagy amelyek hasznos teherbírása – a pótkocsit is beleértve – a 3,5 tonnát nem haladja meg,
 12. az egyik Szerződő Fél államának fuvarozója részére külföldön vásárolt gépjármű első, tranzitforgalomban történő üres áthaladása.

A 2018. november 20-21. között lezajlott koszovói-magyar közúti vegyesbizottsági ülésen a koszovói fél jelezte azt, hogy szigorúbb ellenőrzési gyakorlatot fog alkalmazni az engedélyek megléte tekintetében, ezért a fent említett megállapodás szerint eljárva, a megfelelő bilaterális (loco/tranzit, vagy harmadik országos) engedélyek használatával folytassanak árufuvarozási tevékenységet Koszovó területét érintően.

Az engedélyeket az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztály Ügyfélszolgálatán, a (1138 Budapest, Váci út 188. (V188 Irodaház) földszintjén lehet beszerezni.

 

MKFE Kommunikáció