FELHÍVÁS TSM BIZONYÍTÁSI INDÍTVÁNY BENYÚJTÁSÁRA

2018. május 04. péntek, 20:40
Mint az tagjaink előtt közismert, 2018. februárjában elindult a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer próbaüzeme azzal, hogy a mérőpontok által detektált tengely- és összsúly-eredmények alapján a megengedett értékhez képest mért többletsúly esetén a közlekedési hatóság úgynevezett nullás határozatot hoz. Ennek lényege, hogy a hatóság nem szab ki bírságot, hanem figyelmeztetésben részesíti az üzembentartót.  Ugyanakkor e határozatok esetében is lehetőség van mind a kimentésre, mind bizonyítási indítvány előterjesztésére az elsőfokú eljárásban. Fellebbezési lehetőség is van, de annak csak akkor van értelme, ha az első fokú eljárásban el nem bírált, új körülmény merül fel.
 
Mivel 2018. június 1-jétől többletsúly esetén a közlekedési hatóság már bírságot fog kiszabni, az üzembentartók lehetőségei szempontjából rendkívül fontos, hogy rendelkezzünk tapasztalatokkal atekintetben, hogy az első fokon eljáró hatóság hogyan mérlegel a mérőpont mérési eredményét, illetve más, az üzembentartók által felhozott bizonyítékokat illetően, illetve milyen esélyei lehetnek egyáltalán az üzembentartónak a bírság alóli mentesülésre.
 
Rendkívül fontos, hogy aki ilyen figyelmeztetést kapott, ugyanakkor van a birtokában valamilyen bizonyíték (pl. hiteles mérlegjegy), az nyújtsa be a jogszabály által lehetővé tett bizonyítási indítványt, amit a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül tehet meg a határozatban megnevezett első fokú hatóságnál. Ennek nincs illetéke, ellentétben a fellebbezéssel. Ezért bátorítjuk tagjainkat, hogy aki ilyen figyelmeztető határozatot kapott és még nem telt le a nyolc napos határidő, illetve az ezt követően kézhez vett határozat esetén kísérelje meg a bizonyítást a rendelkezésére álló és a jogszerűséget valószínűsítő eszközzel.

Az így szerzett tapasztalatok alapot adhatnak arra, hogy az MKFE a fuvarozók védelmében további lépéseket tegyen az igazságtalan bírságok elkerülése érdekében.

MKFE kommunikáció