MEGHÍVÓ megyei képviselő választásra - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

2019. március 08. péntek, 12:00

Tisztelt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tagok! Szabó György elnök, az Elnökség határozata értelmében 2019. március 26-ra összehívja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tagokat a megye MKFE képviselőjének megválasztása érdekében. Kérjük tisztelt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tagjainkat, hogy vegyenek részt az Önöket képviselő megyei képviselő megválasztásában az alábbi helyszínen és időpontban!

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei képviselő választás időpontja

2019. március 26. (kedd), 13:30 óra
(Határozatképtelenség esetén: 14:00 óra)

 
A rendezvény helyszíne:

4031 Debrecen, Böszörményi út 218/C
Térkép ITT>>

 
Részvételi szándékát kérjük március 24-ig jelezze az arvay@mkfe.hu
 e-mail címen. Köszönjük!


 MKFE kommunikáció

 

Tájékoztató a szavazás szabályairól

Az MKFE Alapszabályának értelmében az Egyesület természetes személy tagja a tagsági jogviszonyból eredő jogait személyesen, a nem természetes személy tag törvényes képviselője vagy szakmai vezetője útján gyakorolhatja; egyéb képviseletnek nincs helye.

A választáson az egyéni vállalkozó tagok személyesen vehetnek részt, szavazhatnak, illetve megválaszthatók megyei képviselőnek. A nem természetes személy (kft, bt stb.) esetén a cég törvényes képviselője vagy szakmai vezetője szavazhat, illetve választható megyei képviselőnek. Amennyiben egy cégnek több törvényes képviselője van, akkor a választás előtt ki kell jelölni azt a személyt, aki a tagsági viszonyból eredő jogokat – pl. szavazás, választhatóság – gyakorolhatja az adott választási ciklusban.

Mindkét esetben – természetes személy és nem természetes személy – a szavazási jog és a választhatóság alapfeltétele a legalább egy éves MKFE tagsági jogviszony megléte, továbbá szakmai vezető esetén hivatalos céges dokumentum a státusz igazolásáról.

(A szakmai vezetői státuszt az INNEN>> letölthető munkáltató nyilatkozattal kell igazolni a választás megkezdése előtt.)

Kivonat az MKFE Alapszabályából:
3. A tag képviselete
A természetes személy tag a tagsági jogviszonyból eredő jogait személyesen, a nem természetes személy tag törvényes képviselője vagy szakmai vezetője útján gyakorolhatja; egyéb képviseletnek nincs helye. Ha a jogi személy tagnak a cégjogi szabályok szerint több törvényes képviselője van, a tagsági viszonyból eredő jogokat a jogi személy által kijelölt törvényes képviselő gyakorolja.

4.1.1. A tag egy szavazattal rendelkezik. A tag a tagsági jogviszony keletkezésétől számított egy év elteltével jogosult küldötteket és tisztségviselőt választani, illetve választható tisztségre. A választásra vonatkozó részletes szabályokat az Alapszabály 1. számú mellékletét képező Választási Szabályzat tartalmazza.

Kivonat a választási szabályzatból
2.1. A megyei képviselőt a megyéhez tartozó tagok választják.
2.5. A megyei küldöttválasztó gyűlés határozatképes, ha azon a megyéhez tartozó tagok több mint fele megjelent. Az ugyanakkor későbbre meghirdetett, megismételt gyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
2.8. A megyei képviselők minden küldöttgyűlés előtt kötelesek a megyéhez tartozó tagokat összehívni. A megyei gyűlésen a tagok kialakítják véleményüket, és mandátumot adnak a megyei küldötteknek a Küldöttgyűlésen képviselendő álláspontról.