Útdíjbírság: megfontolandó a fellebbezés a kiszabott bírság miatt

2017. május 10. szerda, 16:37

Megkezdődött azoknak az útdíjbírsággal kapcsolatos pereknek a tárgyalása, amelyeket az ügyekben eljáró bíróságok korábban felfüggesztettek a Szegedi Közigazgatási Bíróság által az Európai Bíróságnál kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárás miatt. Az EB a szegedi ügyek kapcsán március 22-én az ítéletében megállapította, hogy ellentétes az arányosság követelményével az olyan szankciórendszer, amely az úthasználati díj előzetes kifizetésének kötelezettségére vonatkozó szabályok bármilyen megsértése esetén átalányösszegű bírság kiszabását írja elő. Az Európai Bíróság tehát hiányolja a magyar szabályozásból az egyes cselekmények súlya szerinti differenciálás lehetőségét.

Az MKFE szombathelyi régiójának küldöttétől, dr. Kocsis Rita ügyvéd-közlekedési szakjogásztól kapott tájékoztatás szerint, az általa képviselt ügyekből eddig 7 esetben döntött úgy a bíróság, hogy – a március 22-i EB döntés után – az első- és a másodfokon eljáró hatóságok határozatát hatályon kívül helyezi, és az első fokon eljárt hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezi. Kocsis Rita tájékoztatása szerint a bírói döntések meghozatala tekintetében kétféle álláspont alakult ki: az egyik arra mutat rá, hogy az adott ügyben mindenképpen indokolt egy arányos bírságösszeg kiszabása, a másik álláspont szerint a bírságkiszabás nem indokolt – fontos kiemelni, hogy minden vizsgált ügyben gondatlan szabályszegésekről – pl. a szabálytalanság észlelése után haladéktalanul megvásárolták a viszonylati jegyet; objektív ok miatt tért le a megvásárolt szakaszról a jármű egy párhuzamos útra; objektív körülmények miatt nem teljesítette a fizetést a rendszer; stb) – van szó, amely tényt azonban bizonyítani kell.

A bírói ítéletek alapján felhívjuk Tisztelt Tagjaink figyelmét, hogy a nyilvánvalóan nem szándékos jogsértésen alapuló útdíjbírságok esetén fontolják meg a fellebbezés lehetőségét, és amennyiben a fellebbezés után a másodfokú eljárás is helyt ad az elsőfokon hozott ítéletnek, a határozat kézhezvételtől számított 30 napon belül azt kereseti kérelemmel támadják meg.

Az MKFE az útdíjrendszer bevezetése óta jelzi a jogalkotó felé a rendszer hibáit, hiányosságait, amelyekre rámutatott a Európai Bíróság ítélete is. Az EB megállapításai után a magyar hatóságok is nehéz helyzetbe kerültek a döntéshozatali eljárásuk során, tekintettel arra, hogy a követniük kell a hatályos útdíjtörvény illetve a közigazgatási hatósági eljárások szabályairól szóló törvények előírásait, valamint a bírságrendelet előírásait.

A bírósági ítéletek ugyanakkor igazolták az MKFE álláspontját, amely szerint a magyar útdíjfizetési rendszer, illetve annak jogi szabályozása korrekcióra szorul, az anomáliákat azonnal javítani kell, és indokolt egy méltányos, az EU jogrendjéhez illeszkedő jogszabály megalkotássa. Ennek érdekében az MKFE azonnal kezdeményezi az NFM-nél a kormányrendelet módosítását a bírságtételek vonatkozásában. Amennyiben a minisztérium részéről megvan a hajlandóság a módosításra, rövid idő alatt lehetne módosítani a kormányrendeletet, akár úgy is, hogy az új szabályok a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazhatók legyenek, ami a fellebbezések, illetve a keresetindítások várható eredményét is kedvezően befolyásolhatná.

MKFE kommunikáció