Tagfelvétel

2016. május 04. szerda, 09:56

Kik lehetnek tagok


Hogyan lehet az egyesülethez csatlakozni?

Tagjaink lehetnek:
 • közúti áru- és személyfuvarozók
 • saját számlás áru- és személyszállítók
 • szállítmányozók
 • fuvareszközzel nem rendelkező fuvarszervezők
 • a felsorolt vállalkozásokat tömörítő szervezetek
 • mindazok, akik a magyar közúti fuvarozás, vagy a személyszállítás ügyét az MKFE-n keresztül támogatni kívánják.
A jelentkezés az egyesülethez benyújtott tagfelvételi kérelem útján történik. A tagfelvételhez szükséges nyomtatványok a Letöltések menüpontban találhatók.
A tagfelvételi kérelmeket az MKFE irodáiba kel eljuttatni.

TIR igénylés eseténTagfelvételi iratok TIR-igénylés esetén

A TIR nemzetközi vámgarancia-okmánnyal fuvarozó vállalkozások felvétele a pénzügyi garancia miatt alaposabb dokumentációt kíván. A TIR-okmány igényléséhez a nyomtatványok a Letöltések menüpontban találhatók. A kérelem elbírálásáról a főtitkár dönt, s erről tájékoztatja az új tagot és az elnökséget.

Társas vállalkozásoknak:
 • tagfelvételi kérelem (cégszerű aláírással)
 • adatlap (cégszerű aláírással)
 • utolsó, egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés másolata
 • cégbírósági végzés(ek) másolata (minden módosításról)
 • 1 hónapnál nem régebbi hiteles cégkivonat
 • aláírási címpédány(ok) vagy aláírásminta(k) (eredeti)
 • NAV adóbejelentési és (adatmódosító) lap másolata
 • közúti árutovábbítási engedély (közúti árufuvarozói engedély) vagy áruszállítási igazolvány másolata
 • közösségi engedély főoldalának másolata
 • a szakmai irányító képesítését igazoló okirat másolata
 • CÉGINFORMÁCIÓ (Az MKFE kéri meg!)
Egyéni vállalkozásnak:
 • tagfelvételi kérelem (cégszerű aláírással)
 • adatlap (cégszerű aláírással)
 • a vállalkozói igazolvány vagy az illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított igazolás az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról másolatban
 • NAV adóbejelentési és (adatmódosító) lap másolata
 • közúti árutovábbítási engedély (közúti árufuvarozói engedély) vagy áruszállítási igazolvány másolata
 • közösségi engedély főoldalának másolata
 • szakmai irányító képesítését igazoló okirat másolata
 • CÉGINFORMÁCIÓ (AZ MKFE kéri meg!)
TIR felvételre jogosult személyek bejelentő lapja (cégszerű aláírással ellátva)
Űrlap letöltheő és másolható! ITT >>
TIR felvevő(k) erkölcsi bizonyítványa(i)


Járművek adatai:

Járműbejelentés kitöltve (cégszerűen aláírva)
Űrlap letölthető és másolható! ITT>>
Csatolandó:

 • rendszámra szóló közúti árutovábbítási engedélykivonat (közúti árufuvarozói engedély) vagy áruszállítási igazolvány másolata
 • közösségi engedély hiteles másolata
 • nemzetközi időszakos vizsgálati bizonyítvány másolata (akiknél ez szükséges)
 • alkalmassági bizonyítvány (vámcertifikát négy fotóval, melyeken a rendszám és a TIR-tábla is elöl-hátul látható) másolata
 • forgalami engedély (mindkét oldal) másolata
 • bérleti vagy lízingszerződés másolata (ha nem saját a jármű)

  TOVÁBBI FELTÉTELEK:

• kötelezettségvállalási nyilatkozat (a tagi jogviszony létrejötte után lehet vásárolni az irodánkban. Kék borítóban sárga szerződés, melyet figyelmes elolvasás után cégszerűen aláírva, lepecsételve kell visszajuttatni hozzánk)

• kérelem a TIR eljárásban való részvételhez (a kötelezettségvállalási nyilatkozattal együtt benyújtandó)

• TIR-igazolványt igénylőknek nem a tagfelvételnél, hanem a tagsági viszony létrejöttét követően be kell nyújtaniuk a vállalkozás vezetőjének erkölcsi bizonyítványát és a tartozásmentességi iratokat is: NAV együttes adóigazolás, a vállalkozás vezetőjének nyilatkozata. Az igazolások semelyike nem lehet 30 napnál régebbi, valamint a legelőször ill. legfrissebben beszerzett igazolások kiállítási dátuma között ne legyen több 30 napnál! Ezen igazolások beszerzését célszerű a tagfelvétel megtörténte után időzíteni, mert a túl korán megkért igazolások a tagfelvételi eljárás elnyúlása esetén időközben lejárhatnak.

• az egyesület által szervezett TIR-tanfolyamon való részvétel és az ezt alátámasztó igazolás

Az IRU által előírt letét befizetésére és az MKFE tagsági díj kiegyenlítésére csak a tagfelvételről szóló értesítést követően kerül sor. Az MKFE tagjai közé felvett vállalkozás 1 db tagkártyát kap. További kártya kiadása csak cégszerűen aláírt kérelem alapján és pótdíj ellenében lehetséges. A leadott okmányok alapján céginformációt kérünk a jelentkezőkről. Ennek, valamint a benyújtott anyagoknak a véleményezése után döntünk a felvételről.


Egyéb tudnivalók TIR-eseknek:

A tagnak a TIR rendszerbe való felvételéhez az egyesület vizsgálja a tag szakmai és pénzügyi feddhetetlenségét (pl. szerződési rendszer, banki referencia, számlaforgalom stb.) A felvételről szóló döntés meghozataláig a jelentkező TIR okmányt NEM VÁSÁROLHAT! Ha a jelentkezőt az MKFE tagjaként felveszik, és ő TIR rendszerben kíván fuvarozni, akkor a kötelezettségvállalási nyilatkozat cégszerű aláírása és a tagdíj befizetése után letétet kell letennie:

1. a) LETÉT. A TIR-rendszerbe újonnan, illetve megújólag belépő egyesületi tagok készpénz letétet kötelesek nyújtani.

Az Egyesületnek a TIR igazolványokat kibocsátó genfi székhelyű IRU felé vállalt kötelezettségei alapján a 60.000,- EUR mértékű garancia letét összegének megállapítása is szükségessé válhat abban az esetben, ha a TIR-igazolványok használatára igényt bejelentő fél jelentős kockázati tényező az IRU, illetve az általa működtetett TIR-rendszer számára.

2012. január 1-jétől nemzetközi vámgarancia-okmány felhasználás esetében (TIR jogosultság megszerzése), a fentiekben meghatározott letét mértéke a következők szerint változik,

 • a letét forint összege 1,4 millió forintra (1.400.000,- HUF) módosul,
 • az ún. szenzibilis országokba nyújtandó letét összege 2,0 millió forint (2.000.000,- HUF) lesz.
 • Az Egyesület által megállapítható letétösszeg felső határa, továbbra is 60.000,- EUR mértékű marad.

1. b) BIZTOSÍTÁS. A TIR-igazolványok használatára felhatalmazott személy/gazdasági társaság a speciális letét-fedezeti biztosítás megkötésével válthatja ki a készpénzben nyújtott garancia-fedezetét az első év elteltét követően, a fenti kondíciók mellett. Annak mértéke az egész vállalkozásra, az összes járműre és naptári évre számítva 93 és 135 ezer Ft közötti összeg. A biztosítást az MKFE-ben tudja megkötni.

2. a) Érzékeny (magas kockázatú) áruk fuvarozása esetén cégenként 50.000 USD értékben kötelező letét biztosítandó a kötelező biztosításon felül, a Magyarországi Volksbank Zrt.-nél elhelyezett garanciaként.

2. b) Érzékeny (magas kockázatú) áruk szállítása esetén a letét összege az egyén egyesületi tapasztalatok alapján szintén kiváltható biztosítással is. Annak lehetőségét az Egyesület ajánlja fel Önnek (a tagnak).


Bejelentett gépkocsinként egyszerre legfeljebb 6 darab TIR igazolvány lehet a fuvarozó birtokában.

Azokat a fuvarozókat, akik a TIR igazolványokat szabálytalanul használják fel és ezzel szándékosan félrevezetik a vámhatóságot ill. az MKFE-t, valamint nem számolnak el időben az okmányokkal, az egyesület átmenetileg vagy véglegesen KIZÁRJA a TIR-rendszerből, súlyosabb esetben az egyesületből.

Egyszerűsített tagfelvételEgyszerűsített tagfelvételi iratok

Ha Ön nem kíván TIR nemzetközi vámokmányt használni, egyszerűsített tagfelvételi eljárásban vesz részt, melyhez a következő dokumentumokat kell eljuttatnia hozzánk:

Társas vállalkozások

továbbá:

Árufuvarozóknál és saját számlás áruszállítóknál:

 • közúti árutovábbítási engedély (közúti árufuvarozói engedély) vagy a jogszabály szerint szükséges esetben közúti áruszállítási igazolvány másolata 
 • közösségi engedély főoldalának másolata
 • vagy ezek hiányában forgalmi engedélyek másolata

Személyszállítóknál és saját számlás személyszállítóknál:

 • közúti személyszállítási engedély (autóbuszos személyszállítói engedély) vagy személyszállítási igazolvány másolata
 • közösségi engedély főoldalának másolata (akinek van)

Szállítmányozóknál, fuvarszervezőknél:

a tagfelvétel időpontját megelőző év mérlege

Egyéni vállalkozások

 • tagfelvételi kérelem
 • adatlap
 • vállalkozói igazolvány vagy az illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított igazolás az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról másolatban

továbbá:


Árufuvarozóknál és saját számlás áruszállítóknál:

 • közúti árutovábbítási engedély (közúti árufuvarozói engedély) vagy a jogszabály szerint szükséges esetben közúti áruszállítási igazolvány másolata 
 • közösségi engedély főoldalának másolata
 • vagy ezek hiányában forgalmi engedélyek másolata

Személyszállítóknál és saját számlás személyszállítóknál:

 • közúti személyszállítási engedély (autóbuszos személyszállítói engedély) vagy személyszállítási igazolvány másolata
 • közösségi engedély főoldalának másolata (akinek van)

Csökkentett tagdíjat fizető pártoló tagoknál:

 • tagfelvételi kérelem

A tagdíj megállapítása a közúti engedélyen szereplő járműszám alapján történik. A járművek számának megállapítása a 261/2011 (XII.7.) Korm. Rendelet alapján kiadott árutovábbítási, illetve közúti személyszállítási engedélyekben szereplő járművek száma alapján, vagy a forgalmi engedélyek alapján történik.

Fontos, hogy az MKFE által nyújtott egyes szolgáltatások igénybevétele esetén további iratok benyújtása szükséges. Ezekről munkatársaink részletes tájékoztatást adnak a szolgáltatás igénylésekor.