Frissített Brexit-tájékoztató — ha nincs megállapodás, április 12-én „kizuhan” az Egyesült Királyság az EU-ból (frissítve 2019. április 12.)

2019. április 02. kedd, 15:03

Az eredeti forgatókönyv szerint az Egyesült Királyság (UK) március 29-én lépett volna ki az Európai Unióból. A kilépési megállapodás többszöri leszavazása után azonban előbb a „hard-Brexit” elutasítása, majd a kilépés elhalasztása mellett döntött a brit parlament, s legutóbb április 8-i döntésével törvénybe iktatta a szigetország, hogy a kilépés nem történhet meg megállapodás nélkül. Theresa May miniszterelnök az EU vezetőivel történ április 10-i találkozója után bejelentette, hogy bár az Unió október 31-ig tolta ki a kilépés céldátumát, a szigetország május végéig el kívánja hagyni az EU-t. A britek tehát továbbra is tartanák a május 22-i dátumot, miközben továbbra sincsenek konkrétumok arra vonatkozóan, hogy a kilépés esetén milyen eljárások léphetnek érvénybe az EU és a szigetország között. Az EU egyoldalúan összeállított egy vészforgatókönyvet, amely – a brit parlament bólintása esetén – ez év végéig rendezné a szigetország és az Unió viszonyát, ideértve a határ- és vámellenőrzések, valamint az áruszállítás kérdését is. Az IRU pedig a mellékelt anyagban igyekezett összegezni, mire lehet számítani, ha nem lesz megállapodás a felek között, illetve, ha sikerül egyezségre jutni a határidő előtt. Az MKFE is igyekszik hivatalos válaszokat találni a felmerülő kérdésekre, de minden téren nagy a bizonytalanság.

Az EU-tagországok számára prioritás az EU gazdasági érdekeinek védelme, ezt szem előtt tartva készült el egy elsődleges kilépési megállapodás, amit azonban a brit parlament január 15-én leszavazott.

Az Egyesült Királyság Parlamentjének Alsóháza március 12-én szavazott újra a módosított megállapodás szövegéről, újra elutasítva azt.

Ezután március 13-án arról is szavaztak, hogy az ország megállapodás nélkül lépjen ki az EU-ból, amelynek lehetőségét a képviselők szintén elutasították.

Megoldás tehát továbbra sincs, továbbra is nyitott a kérdés, hogy megállapodás hiányában mi történik március 29-én. A brit parlament következő döntése arról szólhat, hogy – az EU javaslatának elfogadása esetén – egy rövid, várhatóan június végéig tartó „technikai jellegű halasztást” követően történhet meg a szigetország kilépése az Unióból. A halasztás célja az lenne, hogy legyen idő a kilépéshez szükséges jogszabálytervezetek törvénybe iktatására Nagy-Britanniában.

Ugyanakkor Theresa May miniszterelnök leszögezte, hogy ha a brit parlament ezután sem fogadja el az ország és az EU között kötendő kilépésre vonatkozó megállapodást, miközben a megállapodás nélküli Brexit lehetőségét elutasították, akkor a március 29-i határidőhöz képest halasztódhat az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból.

Március 14-i döntésével brit alsóház meg is szavazta, hogy a szigetország a március 29-i határidő eltolását kérje az Európai Uniótól. A következő lépés, hogy a May-kormány néhány napon belül ismét benyújtja a korábban már kétszer leszavazott alkutervezetet, amelyet az unió már jóváhagyott. Amennyiben a megállapodást harmadik nekifutásra megszavazza a parlament, akkor elképzelhető, hogy a június 30-i határidővel léphet ki az Egyesült Királyság az Unióból, elutasítás esetén viszont akár 1-2 évvel is csúszhat a Brexit.

Március 20-án Theresa May hivatalos levélben is kezdeményezte az Európai Uniónál a brit EU-tagság március 29-én esedékes megszűnésének (Brexit) elhalasztását. A brit államfő ugyanakkor a parlamenti vitában leszögezte: június 30-nál későbbi időpontig nem hajlandó halasztani a Brexitet. 

Március 21-én megállapodott az EU a Brexit rövidtávú elhalasztásának forgatókönyvéről. Az új EU-s javaslat szerint két forgatókönyvből választhat az Egyesült Királyság: az egyik verzió szerint 2019. május 22. az új határidő, de ez csak akkor valósulhat meg, ha a londoni alsóház a jövő héten mégis elfogadja a kilépés feltételeiről szóló, korábban már kétszer leszavazott megállapodást. Amennyiben a brit parlament ismét elutasítaná a megállapodást, a kilépés - EU által meghatározott - céldátuma április 12., de eddig az időpontig a briteknek nyilatkozniuk kell arról, hogy mik a további elképzeléseik. Összességében tehát a jövő heti londoni döntéskor derül ki, hogy lesz-e megállapodással elfogadott kilépés május 22-én, vagy ismét nyitva marad minden kérdés, legkésőbb április 12-ig. Ez utóbbi esetben egy megállapodás nélküli hard-Brexit is bekövetkezhet (az Eu ugyanis nem kíván további alkukat kötni), de az is elképzelhető, hogy a britek egy hosszabb, akár évekig tartó halasztásra tesznek majd javaslatot.
Sajtóhírek szerint közben egyre növekszik a Brexitet ellenzők száma a szigetországban, egy petíciós kampányban például alig 2 nap alatt 3 millió aláírás érkezett a kilépési folyamat teljes leállítását, és visszavonását követelve. A kilépés hosszabb halasztása vagy a szándék esetleges visszavonása (illetve ilyen tárgyú újabb népszavazás kiírása) ugyanakkor a brit kormányfő, Theresa May bukását, lemondását is jelentheti.

A brit alsóház március 29-én (harmadszor), majd április 1-én (negyedszer) is napirendre vette a brexitet, s szavazott azokról az alternatív javaslatokról, amelyeket a kilépés mellett, vagy az ellen kampányoló pártok nyújtottak be. Ezek egy része a kilépés azonnali megvalósítására, más részük a rendezett kilépés valamilyen alternatívájára, néhány pedig a kilépési szándék visszavonására vonatkozott, de többségi támogatást egyetlen alternatíva sem kapott. 

Április 2-án kormányülésen foglalkozik tovább Theresa May és képviselőtársai a kérdéssel, és várhatóan április 3-án egy újabb szavazásra kerül sor az alsóházban - ez a szavazás sorsdöntő lehet, amennyiben itt sem születik megállapodás, szinte biztos, hogy április 12-én a szigetország megállapodás nélkül kizuhan az Unióból. Erre, vagyis a hard brexit esetére állított össze korábban az EU egy vészforgatókönyvet (ami jelenleg egy egyoldalúan elfogadott javaslat, az életbelépéséről a brit parlamentnek is döntenie kell), amely 2019 végéig rendezné az EU és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatrendszert, beleértve a közúti áru- és személyszállítás kérdését is. A közúti fuvarozás szempontjából lényeges elem, hogy a megállapodás értelmében az év végéig a közösségi engedélyekkel lehetne végezni fuvarozást az EU és Nagy-Britannia között. 


Április 10-én – miután a brit parlament arra kötelezte Theresa May miniszterelnököt, hogy kérjen újabb halasztást az EU-tól – az unió vezetői rendkívüli tanácskozáson tárgyaltak a brit javaslatról. Ennek eredményeként egy „rugalmas”, azonban legfeljebb október 31-ig tartó halasztásról született megállapodás. A hajnalig tartó egyeztetés végén Theresa May brit kormányfő bejelentette, hogy elfogadta az EU vezetőinek javaslatát, ugyanakkor jelezte, hogy az Egyesült Királyság május 31-ig el kívánja hagyni az EU-t, mert az EU-s parlamenti választásokat már nem szeretnék megtartani.


A jelenleg rendelkezésre álló információk, és lehetséges forgatókönyvek szerint a fuvarozókat érintő legfontosabb kérdések az alábbiak:

Vezetői engedélyek és a szakmai alkalmassági bizonyítványok elismerése az Egyesült Királyság területén 2019. március 30-tól

Ha lesz megállapodás, az EU27 országaiban kiállított vezetői engedélyek továbbra is érvényesek maradnak Egyesült Királyság területén és fordítva, az Egyesült Királyság területén kiállított engedélyek is érvényesek maradnak az Unió és EGT területén.

Abban az esetben, ha nem lesz kilépési megállapodás, a brit kormány új követelményeket támaszthat az EU és az EGT országokból érkező gépjárművezetők számára. Egyes források szerint az uniós tagállamok által kiadott fuvarozói szakmai alkalmassági bizonyítványokat és gépkocsivezetői GKI-kártyákat a brit hatóságok jelzései szerint akkor is elfogadnák továbbra is, ha nem lesz megállapodás.


Belépési feltételek az ország területére

Jelenleg még szakdiplomaták sem tudnak hiteles forrást hozni arra vonatkozóan, hogy a britek a személyi igazolványt biztosan elfogadnák a határátlépéskor, mint ahogyan arról sem, hogy útlevél lenne kötelező. Az Európai Bizottság – a viszonosság reményében – arra kérte a tagállamokat, hogy március 30. után is kedvező feltételeket szabjanak az EU területén maradó brit állampolgároknak. Megállapodás esetén várhatóan nem változnak a feltételek az Egyesült Királyság területére való belépéshez 2020. december 31-ig. Megállapodás nélküli kilépésre a Bizottság elkészített egy javaslatot, amely legalább ideiglenesen fenntartja a belépés vízummentességét.


A brit fuvarpiachoz való hozzáférés

A hard Brexit esetére készülve tavaly év végén az Európai Bizottság számos szakterületen ’vészhelyzeti intézkedési tervet’ kezdeményezett. A sürgősségi jogalkotás a vége felé jár, a piaci hozzáférést (árufuvarozói és személyszállítási tevékenységvégzést) érintően is egy olyan, kilenc hónapra szóló, egyoldalú jogbiztosításról van szó, amely 2019. december 31-ig rendezné átmenetileg a helyzetet, hogy ne kizárólag CEMT-engedéllyel lehessen az EU és UK  között fuvarozni. Az EU rendeletben biztosítana – véglegesítés alatt álló – hozzáférési jogokat a brit fuvarozók számára az EU piacán mindaddig, amíg ezeket 100%-osan viszonozva UK is kölcsönösen biztosítaná az uniós fuvarozók számára, de legkésőbb az év végéig. Nem tisztázott még, hogy mikor kezdhetnék meg a tagállamok a kétoldalú engedélytárgyalásokat a 2019 utáni időszakra vonatkozóan.  


Zöld kártya

Megállapodás nélküli Brexit esetére a brit hatóságok kérhetik a nemzetközi zöldkártya meglétét, ami azt igazolja, hogy a gépjárműnek külföldön is érvényes biztosítása van.


Kettős felhasználású termékek

Ha a kilépésről történő megállapodást nem erősítik meg, a szigetország 2019. március 30-tól kereskedelmi szempontból harmadik országgá válik, így egyes, korlátozás alá eső termékek kivitele és behozatala a jövőben engedélyköteles lesz. Ilyen áruk a kettős felhasználású termékek is. A kettős felhasználású termékek olyan áruk, berendezések és alapanyagok, melyek békés célt szolgálnak ugyan, de alkalmasak haditechnikai célokra is (vegyipari berendezések, számtógépek, szerszámgépek, szelepek, szenzorok, vegyi anyagok stb.). A Brexit tükrében a kettős felhasználású termékekről Budapest Főváros Kormányhivatala külön tájékoztatót tett közzé.


A BREXIT következtében előálló, a közúti árufuvarozást érintő, VÁM-vonatkozású információk

(Alábbi tájékoztatónkat brit kormányzati honlapról » származó, közúti fuvarozóknak szóló információkból állítottuk össze.)

Amint Nagy-Britannia nem lesz része az EU közös vámterületnek, a GB-EU határok már nemcsak állam-, de egyben vámhatárok is lesznek. Ezt azt jelenti, hogy ismét életbe lép a határon a vámellenőrzés, az EU-ba, illetve onnan kilépő szállítmányok esetében a beléptető vámhatóság (mind EU, mind GB oldalon) meg fogja követelni a vámárukat terhelő vámteher vonatkozásában a vámbiztosíték nyújtását.

Jelen állapot szerint Nagy-Britannia két, nemzetközi szerződésen alapuló vámegyezmény tagja.

Mivel a TIR Egyezményhez Nagy-Britannia önálló szerződő félként csatlakozott, az Egyezmény alkalmazása a BREXIT-et követően is teljes körűen, akadálytalanul lehetséges lesz. Azok a fuvarozók tehát, akik jogosultak TIR-igazolványok használatára, ennek a lehetőségnek a birtokában már Nagy-Britannia irányába, illetve onnan az EU felé (vagy tovább, az EU-n túli országok irányába) is végezhetnek majd fuvarfeladatokat.

Az Egységes Árutovábbítási Eljárásról Szóló Egyezményhez (köznyelvi nevén: Tranzit Egyezmény - TE) Nagy-Britannia már az Európai Közösség tagjaként csatlakozott, így ahhoz, hogy a TE szabályai szerinti árutovábbítási eljárások a BREXIT-et követően is lehetségesek legyenek a szigetország területén, a britek részéről szükséges a TE önálló szerződő félként történő aláírása. Az Egyesült Királyság saját jogon történő csatlakozása a Tranzit Egyezményhez folyamatban van, a kilépés idejére megtörténik.

Fontos információ a vámáru-továbbítási eljárás során, nemzetközi egyezmény alapján nyújtható vámbiztosítékról:

A TE szerinti kezességet nyújtó gazdálkodók az engedélyük Egyesült Királyság területére való kiterjesztésére irányuló kérelmüket csak a BREXIT-et követően tudják a hazai vámhatóság felé benyújtani, a BREXIT pillanatában azok nem lesznek érvényesek az Egyesült Királyság területén. Ezért abban az időszakban, amíg a TE szerinti kezességekre vonatkozó engedélyek kiterjesztése az Egyesült Királyság területére megtörténik, az EK területére belépő közúti árufuvarozásban a brit vámügynökségek által nyújtott vámbiztosíték vagy a TIR Egyezmény szerinti garancia fog működni.

Az EORI szám beszerzésének szükségességével kapcsolatosan az biztos, hogy aki az EU-ban vámügyintézésben vesz részt, annak EORI számmal kell rendelkeznie. Ez az előírás lesz érvényes az EK területén is, így azon gazdálkodóknak, akiknek korábban nem volt 3. országos forgalma, és az EK kilépésével ez a helyzet megváltozik, EORI számot kell igényelniük, vagy vámügyi képviselő igénybevételére lesz szükségük.

A brit kormányzattól származó, fenti információ alapján valószínűsíthető, hogy abban az esetben, ha a szállítmány adatainak előzetes rögzítése az ICS-be (Import Control System) a brit importőr által rendben megtörténik (és ennek visszaigazolásául kapja meg a fent hivatkozott MRN-számot), a szállítmány beléptetését és a továbbítási eljárás megindítását elvégzik akkor is, ha a fuvarozó nem rendelkezik saját EORI számmal. Ez azoknak a fuvarozóknak biztosíthatja a zökkenőmentes határátlépést, akik nem rendelkeznek saját EORI számmal, és így nem volna szükségük vámügynöki közreműködésre sem a továbbítási eljárás kezdeményezésekor.


A Nagy-Britanniába belépő szállítmányok esetében előírás lesz az előzetes árubejelentés. Ezt megteheti a fuvarozó, de lehetséges lesz a logisztikai szolgáltató, feladó vagy címzett általi bejelentés is. A bejelentésnek a komphoz való megérkezést megelőzően legalább 2 órával, az alagúthoz való érkezést megelőzően legalább 1 órával kell megérkeznie a brit hatósághoz, melyre visszaigazolásul egy MRN számot bocsátanak majd ki a fuvarozó részére. Részletesen:


Ha a fuvarozó társaság (vagy valaki, aki a nevükben jár el) árufuvarozást végez a határon keresztül, például a gépkocsivezető, aki a komphajó fedélzetén kíséri a szállítmányt, felelősséggel tartozik a biztonsági információknak a "Belépési Összefoglaló Nyilatkozat" (Entry Summary Declaration / ENS) útján történő benyújtásáért, még mielőtt a szállítmány megérkezik az Egyesült Királyságba.

A RO-RO kikötők esetében a nyilatkozatot a szállítmány Egyesült Királyságba való érkezését legalább 2 órával megelőzően kell benyújtani.

Az Eurotunnel esetében legalább 1 órával a Coquelles-ben történő bejelentkezést megelőzően kell benyújtani a nyilatkozatot. Ez azért van így meghatározva, mert az Egyesült Királyság határát ténylegesen Franciaországban lépi át.
A Belépési Összefoglaló Nyilatkozat (ENS) benyújtása mellett a következőkkel is rendelkeznie kell:

   fő hivatkozási szám (Master Reference Number / MRN), amely megmutatja, hogy teljes vagy egyszerűsített határvámáru-nyilatkozatot tett

   az importőr EORI-száma, ha az importőr saját nyilvántartásán keresztül bejelentette az import szállítmányt

Ezeket az azonosítókat az importőr vagy az ő vámügynöke adja meg a fuvarozó részére. További információk az ENS-ről »


Az előzetes árubejelentésre egyelőre a brit kormány saját rendszere (ICS) alkalmas, ennek honlapja érhető itt »

 

A fentiek mellett felhívjuk Tisztelt Tagjaink figyelmét, hogy továbbra sincs hivatalos tájékoztatás arra vonatkozóan, milyen személyi és áruszállításhoz szükséges okmányok meglétét, valamint egyéb kritériumok teljesítését fogják előírni a brit hatóságok a be- és kilépésnél, továbbá milyen vámkezelési gyakorlatra lehet számítani. A rendelkezésünkre álló információk alapján a tájékoztatásunk folyamatosan frissül!

 

MKFE kommunikáció