Érsek István helyettes államtitkárral egyeztetett az MKFE elnöke a TSM-rendszerről

2018. július 02. hétfő, 10:26

Érsek István közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár a kinevezését követő héten egyeztetésre hívta a fuvarozói érdekvédelmi szervezetek képviselőit. A múlt pénteki találkozón az MKFE képviseletében Szabó György elnök, Árvay Tivadar mb. főtitkár és Illés Ferenc mb. árufuvarozási tanácstitkár vett részt. A megbeszélés végén a felek további szoros együttműködésről, és a TSM-rendszer működésének folyamatos monitorozásáról, elemzéséről, valamint újabb, ezúttal már közösen lebonyolított tesztidőszakokról állapodtak meg. Érsek István – megerősítve Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár korábbi ígéretét – nyomatékosan leszögezte, hogy a TSM-rendszer működése nem hozhatja hátrányos helyzetbe a jogkövető magyar fuvarosokat, bírságkiszabásra kizárólag azokban az esetekben kerülhet sor, ahol nem merül fel semmilyen gyanú a megállapított túlsúlybírság jogosságára vonatkozóan.

Érsek István az egyeztetés bevezetőjében tájékoztatta az érdekvédelmi oldal megjelent képviselőit a TSM-rendszer első éles üzemű hónapjának tapasztalatairól. A helyettes államtitkár jelezte, hogy hivatalba lépése óta a TSM-rendszer működésének felülvizsgálata volt a kiemelt feladata, amelynek során személyesen győződött meg a rendszer éles indulása előtti működésével szemben korábban megfogalmazott aggályok megalapozottságáról. Az elmúlt hetekben végzett rendszerelemzés során – amelynek része volt mások mellet az MKFE Nagy Mérési Napján begyűjtött adatok egy részének vizsgálata is – minden olyan rendszerhibát, vagy működési rendellenesség gyanúját felvető körülményt megvizsgáltak és elhárítottak, amelyek a TSM mérési eredményeket kedvezőtlenül befolyásolhatták volna – jelentette ki Érsek István.

Az MKFE a találkozón ismét hangot adott azon álláspontjának, hogy a fuvarozói oldalon nincs meg a bizalom a rendszerrel szemben, amelyre elsősorban a korábbi tapasztalatok – pl. az ácsi mérési nap –, továbbá a tesztüzemben kézhez vett több száz „nullás”, de bírságot kilátásba helyező határozata adott okot. Szabó György MKFE elnök kiemelt fontosságúnak nevezte, hogy az ITM részéről megmaradjon a nyitottság a rendszer további monitorozására, újabb, ezúttal már a hatóság munkatársainak bevonásával végzett tesztnapok lebonyolítására azért, hogy az érdekvédelmi oldal is fenntartások nélkül tudja támogatni a TSM-rendszer kiépítésének hármas célját. „Az eddig tapasztaltak alapján a fuvarozók azt a következtetést vonták le, hogy a TSM-rendszer mérőpontjainak hitelessége, hitelesítése megkérdőjelezhető, és a rendszer nem segíti, hanem inkább sújtja a jogkövető vállalkozókat. Ráadásul úgy, hogy a gyenge ellenőrzési háttér miatt hátrányos helyzetbe hozza a magyar fuvarozókat a külföldiekkel szemben is” – szögezte le Szabó György a találkozón.

A fuvarozói aggályokra reagálva Érsek István elmondta, hogy a közúti ellenőrzések során kiemelt figyelemmel járnak el a külföldiekkel szemben, ennek keretében az ellenőri csoportok feladata többek között a túlsúllyal detektált járművek kiszűrése, helyszíni bírságolása, a jogszabályi keretek között minden esetben élve a járművisszatartás intézményével, ha erre szükség van.

A találkozó zárásaként az MKFE felsorolta azokat a súlyméréssel kapcsolatos törekvéseit, amelyek a teljes szabályozási háttérre vonatkozóan fogalmaznak meg javaslatokat, ideértve a TSM mellett a megállításos eljárások szabályait is. Ezek között szerepel többek között az 500 kilogrammos jogszabályi tolerancia visszaállítása, a TSM-rendszerben kalkulált össztömegadat számítási módja, a riasztási funkció bevezetése, a határállomásokon telepítendő hídmérlegek kérdése, valamint az objektív felelősség felrakókra történő kiterjesztésének jogi lehetősége. Ezeknek a javaslatoknak a vizsgálatára az ITM nyitott, ezért az MKFE elnöke jelezte Érsek István helyettes államtitkárnak, hogy az egységes, minden kérdésre kiterjedő, a jogszabálymódosítások előkészítésére is javaslatokat tevő anyagot rövidesen megküldjük az ITM számára.

Tisztelt Tagjaink! A pénteki tájékoztatón kapott információk szerint a TSM-rendszer június 1. óta a teljes hálózatában működik. Az elmúlt hónapban, és az azt megelőző tesztüzem utolsó heteiben az MKFE rendelkezésére álló információk szerint egyetlen tagvállalkozásunk sem kapott olyan bírsághatározatot, amelynek jogosságát megkérdőjelezte volna. Ez igazolhatja azt az ITM álláspontot, amely szerint a rendszer jól működik, ugyanakkor továbbra sem áll rendelkezésünkre hosszabb távú, különböző időjárási viszonyokat is felölelő, a rendszer elhasználódásából, folyamatos terheléséből fakadó hibákat is felszínre hozó üzemi időszak. Ezért továbbra is kérjük, hogy küldjék meg az Egyesületünknek a jövőben esetleg kézhez vett, és vitatott ügyek határozatait. Ezen felül kérjük Tisztelt Tagjainkat, hogy a vitatott esetek mindegyikében indítsák meg a bizonyítási indítvány eljárást, ömlesztett áruk szállítása esetén pedig az eljárási kérelemben nyomatékosan jelezzék, hogy ilyen árutípus szállításáról volt szó a vitatott mérés idején.

Az MKFE az ITM-mel és a társegyesületekkel együttműködve a következő hetekben előkészít néhány újabb tesztmérésekkel is dokumentált rendszervizsgálati napot, továbbá megküldi a minisztériumnak a fent jelzett jogszabálymódosítási javaslatait.

A TSM mérésekkel, határozatokkal kapcsolatos dokumentumokat továbbra is az illes.ferenc@mkfe.hu e-mail címre várjuk, Illés Ferenc megbízott árufuvarozási tanácstitkárnak címezve. Köszönjük!

 

 

MKFE kommunikáció