Ma Gyöngyi napja van.

Az MKFE elnökségének válasza Szabó Kálmán „Némi gondolat ébresztő” címmel megküldött levelére

Tisztelt Tagjaink! Az alábbiakban a MKFE Elnökségének válaszát olvashatják a Szabó Kálmán által jegyzett, augusztus 31-én kelt „Némi gondolat ébresztő” címmel megküldött levélre.


A Szabó Kálmán által jegyzett „Némi gondolat ébresztő” címmel megküldött levelet IDE>> kattintva változtatások nélkül elolvashatnak.

Tisztelt Szabó Kálmán úr, Tisztelt Tagjaink!

Elsőként az MKFE Elnöksége szeretné kifejezni köszönetét az Egyesület érdekvédelmi, érdekképviseleti munkáját szakmai javaslatokkal, további gondolkodásra alkalmas ötletekkel támogató tagtársak aktív segítségéért. A közúti személy- és áruszállítási alágazat „békeidőben” sem volt könnyű helyzetben, az egyelőre beláthatatlan következményekkel járó és bizonytalan ideig húzódó koronavírus járvány, továbbá az augusztusban kihirdetett Mobilitási csomag azonban a korábbiaknál is keményebb kihívások elé állította a szakmát és az érdekképviseletet is. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek azonnali és hatékony segítséget jelentenek, hiszen ahogyan az számtalanszor elhangzik egyesületi berkeken belül, puszta ígéretekből a tagok nem tudnak vállalkozást építeni.

Az MKFE Elnöksége ezért – és ezzel máris reflektálni kívánunk Szabó Kálmán észrevételeire – szakított azzal a korábbi állásponttal, hogy az érdekvédelemben minden áron törekednie kell a békés megállapodásokra: a testület álláspontja az, hogy tárgyalóasztal mellett, de markáns fellépéssel, a diplomácia eszköztárában a falig elmenve kell kicsikarni az eredményeket a döntéshozói oldalból. Ez a hozzáállás egyben azt is jelentette, hogy az Elnökség maga is egyetértett a nemrég beérkezett tagi felvetéssel, amely a demonstrációs bizottság beélesítését helyezte kilátásba a kormányzati döntések elakadása esetére.

Tisztelt Szabó Kálmán Úr! A továbbiakban – de kapcsolódva a fenti gondolatokhoz –, válaszokat szeretnénk adni a konkrét felvetéseire, amelyeket a jelzett levelében küldött meg a testület részére.

A BiReg rendszer – amely egy több lépcsőben megvalósuló, átgondolt és jól kidolgozott érdekképviseleti javaslatcsomag befejező eleme – indítása az MKFE részére megküldött hivatalos ITM tájékoztatás szerint továbbra is szeptember hónapban várható. Az MKFE Elnöksége ebben a kérdésben egységesen azon az állásponton van, hogy e rendszer elindítása az egyetlen eszköz lehet arra, hogy a szűkös erőforrásokkal rendelkező ellenőri csoportok munkája hatékony legyen, hogy a jogosulatlanul tevékenykedő külföldi fuvarozókra, és a jogszabályokat nem teljesítő magyarországi le- és felrakóhelyekre (címzettekre és árukibocsátókra) állandó nyomás nehezedjen, amely a kiszabható bírságok miatt rövid időn belül kikényszeríti a jogkövető piaci magatartást. A rendszer – amely, ahogyan arról az Egyesület tájékoztatta tagjait – informatikai (technikai) oldala elkészült, bevetésre kész, ugyanakkor a jogszabály-módosítási rész késlekedik. Annak érdekében, hogy az indítás megtörténjen, az MKFE – az Innovációs és Technológiai Minisztérium tárcavezetőjének kabinetjével történt előzetes egyeztetést követően – újabb megkereséssel élt a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár felé, meglehetősen feszes határidőket szabva az érdemi intézkedésekről történő tájékoztatásra.

Szeretnénk ugyanakkor felhívni a figyelmet arra, hogy az MKFE kizárólag jól átgondolt, jogilag is megalapozott és védhető szempontok mentén tud érvelni, és érdekképviseleti követeléseket megfogalmazni és a jogalkotó elé terjeszteni, így például arra nincs lehetőség, hogy egy nemzetközi fuvarpiacot érintő rendszer elindítása a hozzá tartozó jogszabályi háttér elfogadása és kihirdetése nélkül megtörténjen. Ez egyben azt is jelenti, hogy az MKFE nem a BiReg tesztüzemének azonnali, jogszabályi háttér nélküli elindítását szorgalmazza, hanem a jogszabályi háttér azonnali véglegesítését, kihirdetését kérjük az ITM-től, amely biztosíték arra, hogy a BiReg az indítását követően nem kerülhet a nemzetközi támadások célkeresztjébe.

Levelében felveti az „árukibocsátók és árufogadók maximum havonkénti bejelentési kötelezettségét az árumozgásról”. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy az MKFE által fő prioritásként kezelt BiReg ezt a kérdést is rendezi, hiszen nem is havi bejelentésről, hanem minden engedélyköteles fuvarfeladathoz kapcsolódóan írja majd elő a fel- és lerakóhelyeknek, hogy az árumozgáshoz kapcsolódó engedély számát rögzítsék a rendszerben. Ez egyben azt is jelenti, hogy a BiReg-ben detektált jármű adatai alapján visszakövethető a fel- és lerakóhely is, amely mulasztás esetén 300.000 forintig terjedő bírsággal szankcionálható, minden egyes szabálytalan árufogadás vagy indítás esetén. A halmozott büntetés, és az egyértelmű – visszamenőleges – lekövethetőség rövid távon kell, hogy elvegye a kedvét a szabályokat kijátszó szervezeteknek e jogszerűtlen magatartástól. A szúrópróba szerű – és így kis találati aránnyal kecsegtető – ellenőrzéseket a BiReg indulását követően felválthatja egy átfogó, minden érintett céget lefedő ellenőrzési gyakorlat, amely különösebben nagy humánerő többletet sem igényel, noha azzal az MKFE Elnöksége is egyetért, hogy indokolt lenne a KKEF ellenőri csoportjának létszámát feltölteni, legalább az eredetileg tervezett 100-130 főre. Ezt minden lehetséges fórumon, és minden kínálkozó alkalommal elmondja az MKFE az illetékeseknek.

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy az MKFE az Elnökség által egységesen jóváhagyott kezdeményezések ellenére sem tud direkt támogatást biztosítani a hatósági állomány létszámának bővítésére, vagy munkakörülményeinek javítására. Minden ilyen irányú kezdeményezésünket – a jogszabályokból fakadó korlát miatt - az ITM köszönettel, de visszautasított.

További előnye lehet a BiReg rendszernek – az Ön által sorolt felvetéseknek megfelelve –, hogy pontos kimutatásokat lehet majd lehívni az országba belépő járművekről (elsősorban a kritikus ellenőrzött határokról), nemcsak a beléptetett járművek számára, hanem azok honosságára, sőt tevékenységükre vonatkozóan is. Ezzel napi szinten lehet majd mérni a határállomások beléptetési tempóját, és konkrét számadatokkal lehet szemléltetni, hogy az egyes határátkelők kapacitása milyen mértékben van kihasználva. Itt is szeretnénk leszögezni, hogy az MKFE olyan szakmailag és jogilag támadhatatlan ügyekben tud állást foglalni, amelyek a fuvarozók érdekeit szolgálják, de nem mennek szembe törvényi szabályokkal. Utalunk ezzel Szabó Úrnak arra a felvetésére, hogy a NAV jelentést tegyen az MKFE felé a napi forgalomról, amely jelentés önmagában nem is lenne megoldás az általunk ismert problémákra.

Tisztelt Szabó Úr! Levelében emellett jelzi az Unión kívüli fuvaroknál az ÁFA 0 %-ra történő vissza állítását. Szeretnénk jelezni, hogy a nemzetközi – EU-n kívüli, 3. fél közreműködésével lebonyolított – fuvaroknál az ÁFA beiktatása nem magyar jogalkotói szándék eredménye. Ez Európai Unió által előírt kötelezettség, amelyet Magyarország sokáig fenntartott – jogsértő módon. A fordított ÁFA kérdése ismert az MKFE Elnöksége előtt is, ebben az ügyben az Árufuvarozási Tanács már több alkalommal folytatott szakmai konzultációt, ez idáig nem kapott többségi támogatást a kérdés. A felvetését ugyanakkor közvetítjük a Tanács felé, hiszen a kérdést esetleg befolyásoló körülmények változhatnak úgy, hogy azt érdemes újra napirendre tűzni. Emlékeztetjük ugyanakkor Önt, hogy szakmai, operatív ügyekben az Elnökség nem dönt, ez a Tanácsok hatásköre. Szükséges továbbá arra is emlékeztetni, a magyar adóhatóság szerint esély sincs arra, hogy az Európai Unió engedélyezze hazánk számára e szisztéma alkalmazását.

Az Ön által jelzett további kérdések sem ismeretlenek az Elnökség előtt: a piacvédelem, mint legfontosabb ügy előre vitelében egységes az Elnökség, minden lehetséges eszközzel és vállvetve dolgozunk azon, hogy az eddig elért sikereket – új típusú papír alapú engedélyek bevezetése, engedélyellenőrzési segédlet és engedélykötelezettség kereső alkalmazás elkészítése, terjesztése – megkoronázhassuk a BiReg elindításával. Történelmi sikerként könyveljük el, hogy a 2018-as ciklusban az MKFE szervezete ezeket az ügyeket előkészítette, beterjesztette és elfogadtatta a jogalkotókkal, és az ügyek részben már meg is valósultak.

Ezekben a kérdésekben az Elnökség minden döntése egységes, ellenszavazat nélkül születnek határozatok, amelyeket azután az MKFE Elnöke, Főtitkára és munkaszervezete maradéktalanul képvisel minisztériumi, hatósági és egyéb szakmai egyeztetések során.

Szabó Úr az aktuális szakmai ügyek között említi a biztosítási díjak mértékét, az útdíj kedvezmény kérdését, valamint egyéb adókedvezmények lehetőségét. Mindhárom kérdés visszatérően szerepel az egyesület tanácsainak napirendjén, és a munkaszervezetben is.

Ahogyan arról bizonyára Ön is tájékozódott, a biztosítási díjak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatunk szerepel a kormányzattal megtárgyalni kívánt ügyek között, annak ellenére, hogy erre vonatkozóan már többször kaptunk egyértelmű választ a Pénzügyminisztériumtól, amely szerint a tarifák szintje piacgazdasági kérdés, ennek megállapítása kizárólag a biztosító társaságok hatásköre. A Pénzügyminisztérium nyomatékosan jelezte felénk, hogy a Gazdasági Versenyhivatal felhívta a tárca figyelmét arra, hogy az ilyen irányú jogalkotói beavatkozás versenyjogba ütközne, erre a PM-nek nincs joga és lehetősége.

Hasonló intenzitással képviseli az MKFE a nagyfelhasználói útdíjkedvezmény bevezetésének indokoltságát a kormányzat (ITM és PM) előtt. Ahogy arról szintén tájékoztattuk tagjainkat, ez a kérdés az ITM részéről már zöld utat kapott, a pénzügyi kormányzat részéről nincs meg a szükséges támogatás, de a kérdést az MKFE folyamatosan napirenden tartja. Az Elnökség álláspontja az, hogy a koronavírus járvány miatti gazdasági visszaesés most különösen indokolja e kedvezmény haladéktalan bevezetését.

Ahogy a fentiekből kiderül, a költségvetést közvetlenül érintő kérdésekben nehéz gyors sikereket elérni, bár érdemes hozzátenni, hogy a közúti fuvarozásban jelenleg is él számos olyan egyedülálló pénzügyi, adópolitikai kedvezmény, amelyek komoly könnyítést, kedvezményt jelentenek az alágazatnak (pl.: 60 euró adó és járulék mentesen adható napidíj; szerelvényadóztatás; nemzetközi útdíj leírhatósága az iparűzési adóból; átírás illetékmentessége, üzemanyagmegtakarítás 100 ezer Ft-ig adómentes kifizetési lehetősége, stb.). Mindez azért lényeges, és mérlegelendő szempont, mert – a fent sorolt, kimondottan költségvetési támogatások után – összességében az alágazatnak ma nem kizárólag pénzügyi támogatásokra lenne szüksége, hanem arra, hogy tisztességes piaci versenyben állhassunk a startvonalhoz, ahol mindenki rendelkezik a szükséges engedélyekkel, mindenki megfizeti az útdíjat, és betartja a vezetési és pihenőidő szabályokat, vagy a súlykorlátozásokat. A megtisztult piac az MKFE Elnöksége szerint önmagában hozhat pozitív változást, ezért van szükség az általunk szorgalmazott BiReg bevezetésére.

Megértjük Szabó Úr „bojkottra” vagy a „betelepült fuvarozók kiszorítására” tett utalásait is, de szeretnénk ismételten leszögezni: a piacvédelem hatékony eszköze csak szakmailag védhető, jogszabályi háttérrel megtámogatott regulák bevezetésével valósítható meg. Az általunk is kívánatosnak tartott „egészséges protekcionizmus” – amelynek kormányzati szintű felkarolását kértük Schanda Tamás miniszterhelyettestől, és meg is kaptuk a támogatást egyrészt ITM közlemény, másrészt a nemrég elindított „Válaszd a hazait” kampány formájában – önmagában nem kötelező erejű a piaci szereplőkre nézve, ezt tudomásul kell venni! E kampány eredménye hosszú távon beérhet, és jótékony hatása lehet a fuvarozói alágazatra is, azonban azonnali eredményeket kizárólag a jogszabályok (és bírságok) által lehet kikényszeríteni. Az MKFE Elnöksége erre fókuszál, és ezért dolgozik, mert csak ezzel tudunk minden piaci szereplő számára egyenlő feltételeket teremteni.

Tisztelt Szabó Kálmán Úr! Az MKFE Elnöksége a fent leírtakban egységes, a testület tagjai fenntartás nélkül támogatják a megvalósítás minden észszerű eszközét, és erre buzdítják az MKFE Elnökét is. Ignácz József Péter minden szaktárcával folytatott egyeztetéséről tájékoztatja a testületet, ahol közösen alakítjuk ki a további lépésekre vonatkozó startégiánkat. E munkában nemhogy nincs helye a hátráltatásnak, de a felvetés is érthetetlen, hiszen vállalkozásmérettől, működési formától vagy földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül ugyanazokkal a kihívásokkal szembesülnek a magyar fuvarozók és személyszállítók.

Szeretnénk tehát megnyugtatni Önt, és minden MKFE Tagvállalkozást arról, hogy az Egyesület elnöksége az érdekképviseleti munkát egységes felfogással, közösen kialakított stratégia mentén és a mintegy 2500 tagvállalkozásunk érdekeit szem előtt tartva és szintetizálva végzi. Ez a munka esetenként kompromisszumok megkötését teszi szükségessé, de ez nem a célok elvetését, csupán az elérési útvonalak áttervezését jelenti.

Az MKFE Elnökségének minden tagja, az MKFE szakmai testületei és munkaszervezete tudja, hogy mi a feladata, s folyamatosan azon dolgoznak, hogy megvalósítsák az érdekképviselet által kitűzött reális célokat.

Budapest, 2020. szeptember 11.

Tisztelettel,

Ignácz József Péter                           Bánkeszi Lajos
       elnök                                             elnökhelyettes

Grófné Molnár Ágota                         Hamburger József
   elnökségi tag                                    elnökségi tag

Jánosi Barnabás                                 Konyári Antal
  elnökségi tag                                    elnökségi tag

Varga József
elnökségi tag
Webhelyünkön sütiket használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.