Ma Stefánia napja van.

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) — 2019

A fuvarpiac átláthatóságát, a jogkövető vállalkozások piaci versenyhelyzetének javítását, az áfa-csalások felszámolását és a fuvarpiaci bűnözés visszaszorítását célozza az a kormányzati intézkedés, melyet Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) néven a magyar állam 2015-ben bevezetett.


A rendszer lényege, hogy a vonatkozó jogszabályban meghatározott árumozgásokat egy központi adatbázisban kell rögzíteni, ahol ezáltal a vám- és adóhatóság előtt térben, időben, de mindenekelőtt az adókötelezettségeket tekintve átlátszóan zajlik Magyarország területén az áruforgalom.


Általános elv, hogy az EKÁER elektronikus felületén előre be kell jelenteni az útdíjköteles gépjárművel, továbbá a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó árumozgást, ha az:

1.) az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló Közösségen belüli termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatal, vagy

2.) belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú kivitel, vagy

3.) belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítés


Nem tartoznak az EKÁER hatálya alá egyes közúti fuvarozással járó tevékenységek, többek között:

a) a jövedéki alkoholtermék, sör, csendes bor, habzóbor, egyéb csendes erjesztett ital, egyéb habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány, szárított és fermentált dohány, ellenőrzött energiatermék

b) a hatályos vámjogszabály szerinti vámfelügyelet alatt álló termék

c) egyes hulladékszállítmányok

d) a fémkereskedelmi engedélyköteles termék

e) a külön jogszabályban meghatározott gyógyszerek

f) a postai küldeményként feladott termékek

g) ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel, továbbá a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek, ha azok együttes bruttó tömege a 2500 kg-ot és azok együttes adó nélküli értéke az 5 millió forintot nem haladja meg

h) ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó kockázatos termékek, ha azok együttes bruttó tömege az 500 kg-ot és azok együttes adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg

i) egyes biztonsági okmányok, valamint azok alapanyagai és félkész termékei


Az árumozgás előtt az áru feladójának vagy tulajdonosának regisztrálnia kell az EKÁER vagy a NAV elektronikus felületén. A hatóság rendszere erre válaszul egy EKÁER-számot gerenerál, melyet az áru feladójának közölnie kell a fuvarozóval, hiszen a fuvarozónak (egy hatósági ellenőrzésnél) ezt tudnia kell.


Egy-egy fuvarfeladatra vonatkozóan a hatósági regisztrációnál a legfontosabb adatokat kell rögzíteni a rendszerben, melyek a feladó, a címzett és a fuvarozó, valamint a rakomány leglényegesebb adatait tartalmazza.

Az adatbejelentésre alkalmas két elektronikus felület:

EKÁER » NAV »

EKÁER-jogszabály:

5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről »

Webhelyünkön sütiket használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.