MEGHÍVÓ: Tájékoztató körút a Kiküldetési Irányelv újabb módosításáról, valamint a TSM-ről és az útdíjbírság szabályainak változásairól

2017. október 27. péntek, 15:29

Tisztelt Tagjaink! Ahogy arról korábban tájékoztatást adtunk, az Európai Parlament foglalkoztatási és szociális szakbizottsága után október 23-án a tagállamok szakminiszterei is megállapodtak a kiküldetési irányelv (96/71/EK) újabb módosításáról. Noha a magyar kormánydelegáció határozottan kiállt a nemzetközi fuvarozás kiküldetés alóli mentesítése mellett, a végső döntésnél kisebbségben maradtunk, így a kiküldetésre vonatkozó jelenlegi szabályok továbbra is alkalmazandók a fuvarozásban. A szabályokon csak a Mobilitási Csomag speciális, a fuvarozás sajátosságait figyelembe vevő szabályai változtathatnak majd, amennyiben erről döntés születik a közlekedési miniszterek tanácskozásain. Annak érdekében, hogy a jelenleg kialakult helyzet ne okozzon zavart a nemzetközi fuvarozásban tevékenykedő vállalkozásoknak, az MKFE – további két témával kiegészítve – országos tájékoztató sorozatot indít, csatlakozva a jelenleg zajló küldöttválasztó gyűlések helyszíneihez. A tájékoztatókon Erdei Péter főtitkárhelyettes tart előadásokat, kb. 60 perces időkeretben.

Az EU foglalkoztatási tanácsának október 23-i döntése értelmében módosítják (pontosítják) a húszéves kiküldetési irányelv (96/71/EK) bizonyos pontjait. Az egyik legfontosabb, a fuvarozást is érintő változás, hogy a hatálybalépést követően (3+1 év múlva) a kiküldött munkavállalók (így a nemzetközi gépkocsivezetők) számára nem lesz elegendő biztosítani azt a minimálbér szintet, amit a fogadó tagállam a saját munkavállalóira is előír, hanem ugyanazt a javadalmazást kell kapniuk, mint az adott országban, hasonló munkakörben dolgozó kollégáiknak.

Az MKFE évek óta azért lobbizottszéleskörű nemzetközi összefogásban -, és érte el, hogy ez legyen a hivatalos magyar álláspont is, hogy az utazó munkavállalók (gépkocsivezetők) – a szakma speciális helyzete miatt – ne tartozzanak a kiküldetési irányelv hatálya alá. Október 23-án a magyar kormánydelegáció ismét komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy ezt a szándékot elfogadtassa a 28 uniós tagállammal, a szavazás után azonban egyértelművé vált, hogy a többség nem kívánja mentesíteni a fuvarozást, de a kiküldetés fuvarozás-specifikus szabályainak megvitatására nyitottak. Ezekre a vitákra a május 31-én közzétett Mobilitási Csomag részét képező különös szabályok (lex specialis) tárgyalásakor kerülhet sor, az Európai Tanács közlekedési minisztereinek jövőbeni találkozóin, addig azonban a kiküldetés jelenleg hatályos szabályai alkalmazandók a nemzetközi gépkocsivezetőkre.

Mivel a sajtóban számos, olykor ellentmondásos hír jelent meg a EP foglalkoztatási tanácsának fent részletezett döntéséről, az MKFE indokoltnak tartja az Egyesület tagjainak informálását, és a felmerülő kérdések tisztázását. Ennek érdekében a jelenleg zajló országos küldöttválasztó körút állomásaihoz csatlakozva – illetve igény esetén további helyszíneken is –, a választási rendezvények végén szóbeli tájékoztatást adunk a jelenlévőknek a kiküldetés hatályos, fuvarozásspecifikus szabályairól, továbbá a szeptember 19-én elindított TSM-rendszerről, és az útdíjbírságok november 13-tól hatályos változásairól. A találkozókra ezúton tisztelettel meghívjuk az MKFE tagjait!

Kérjük Tisztelt Tagjainkat, hogy részvételi szándékukat szíveskedjenek előzetesen jelezni az arvay@mkfe.hu e-mail címen.

 

A küldöttválasztó gyűlések helyszíneiről IDE KATTINTVA tájékozódhat.


MKFE kommunikáció