Ma Gyöngyi napja van.

MKFE tisztségviselő választás 2019. szeptember 28. – jelöljön Ön is augusztus 16-ig!

Tisztelt Tagunk! Az MKFE a 2019. szeptember 28-i küldöttgyűlésén tisztségviselő választást tart, amelynek keretében küldöttek megválasztják az egyesület Elnökét, továbbá a Felügyelő Bizottság egy tagját, az Árufuvarozási Tanács két tagját, valamint az Etikai Bizottság egy tagját. Kérjük, hogy a mellékelt jelölőív beküldésével Ön is tegyen javaslatot, hogy kit látna szívesen az MKFE élén, illetve a jelzett további tisztségekben a 2022-ig tartó választási ciklusbanTájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy az MKFE Jelölő- és Mandátumvizsgáló Bizottsága – az MKFE elnökségének határozata és a Küldöttgyűlés meghirdetett tárgysorozata értelmében – megkezdte a szeptember 28-i tisztségviselő választás előkészítését. Ennek értelmében a JMVB felkéri az egyesület teljes jogú tagjait, hogy a mellékelt jelölőívek kitöltésével és megküldésével tegyék meg javaslataikat az alábbi tisztségekre:


Elnök (1 fő)
Felügyelő Bizottsági tag (1 fő)
Árufuvarozási Tanács tag (2 fő)
Etikai Bizottsági tag (1 fő)

A jelölőívek beérkezési határideje:
2019. augusztus 16. (péntek)


A szeptemberi küldöttgyűlés tisztségviselő választásán azok a jelöltek vehetnek részt, akiket a Jelölő- és Mandátumvizsgáló Bizottság a törvényi és Alapszabályban rögzített feltételek meglétének megállapítása után a szavazóívekre felvisz.
A jelöltállítás jogával minden teljes jogú MKFE tagvállalkozás élhet!

A Jelölő és Mandátumvizsgáló Bizottság felkér minden MKFE Tagot, hogy a kitöltött jelölőíveket 2019. augusztus 16-ig (péntek) szíveskedjen visszaküldeni a testületnek, annak érdekében, hogy a bizottság a javasolt személyeket, a jelölhetőségi kritériumok meglétét ellenőrizhesse, és szükség esetén – pontosítás, hiánypótlás, stb – miatt felvehesse a kapcsolatot az egyes jelöltekkel.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2019. szeptember 28-i Küldöttgyűlés tisztségviselő választásán kizárólag a Jelölő- és Mandátumvizsgáló Bizottság által ellenőrzött, és érvényesített mandátummal rendelkező, az előírt dokumentumokat és nyilatkozatokat írásban benyújtott jelöltek vehet részt. Fenti kritériumok hiányában a JMVB a jelölt felvételét a szavazóívre elutasítja!

A jelölőívek visszaküldhetők az alábbi elérhetőségekre:

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fax: +36 (1) 363 5226
Posta: 1576 Bp. Pf. 109.

 

A jelölőívek beérkezési határideje:
2019. augusztus 16. (péntek)

 
Letölthető dokumentumok:

JELÖLŐÍV INNEN letölthető.

TISZTSÉGELFOGADÓ NYILATKOZAT letölthető INNEN.

MUNKÁLTATÓ NYILATKOZAT SZAKMAI VEZETŐRŐL dokumentum INNEN letölthető.

 RÖVID TÁJÉKOZTATÓ A JELÖLÉS/JELÖLHETŐSÉG SZABÁLYAIRÓL

A további részletekről az MKFE hatályos Alapszabályában tájékozódhat


Általános szabályok:

  • az MKFE Tag képviseletére a törvényes képviselőnek, vagy a megfelelő nyilatkozattal rendelkező szakmai vezetőnek van jogosultsága (szakmai vezetői nyilatkozat INNEN>> letölthető
  • árufuvarozási tanácstag csak az árufuvarozási szekcióba tartozó tagok közül választható, és a szavazáson csak az árufuvarozó szekció küldöttei vehetnek részt;
  • az egyes tisztségek betöltését kizáró okok:
a) pártoló tagság;
b) 1 éves tagsági viszony hiánya;
c) tagi jogviszony felfüggesztése;
d) tagdíjhátralék, vagy egyéb hátralék az MKFE vagy annak gazdasági társaságai felé;
e) felszámolás alatt állás;
f) büntetett előélet;
g) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22 paragrafusában meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi körülmények;
h) közügyektől való eltiltás;
i) közszolgálati, közalkalmazotti vagy hivatásos szolgálati munkakör.

 

  • egy személy csak egy tisztségre választható, kivételek: Etikai Bizottság tagja és a megyei képviselő
  • a megválasztott tisztségviselő a mandátumát az aktuális ciklus végéig tölti, mivel a választás a ciklus közben történik
  • a szavazásban részt vehet: valamennyi szavazati joggal rendelkező küldött, valamint az Elnökség és az illetékes tanácsok tagjai, továbbá a megyei elnökök

Speciális előírások az egyes tisztségeknél:

Elnök: erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a tisztség vállalásáról, a jelölést megelőzően közúti árufuvarozó és/vagy közúti személyszállító vállalkozásban szerzett legalább 5 év, folyamatos gyakorlat, magyar állampolgár

Felügyelő Bizottsági tag: erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a tisztség vállalásáról, 2014. óta minimum 3 évig MKFE tag képviselője volt

Etikai Bizottsági tag: nem kizáró ok más tisztség megléte

 

Speciális esetek:

Mandátummal rendelkező tisztségviselők jelölése: kizáró ok a már meglévő tisztség, de amennyiben a jelölt 2019. augusztus 28-ig nyilatkozatban (azonnali, de legkésőbb szeptember 28-i hatállyal) lemond a meglévő tisztségéről, akkor felvehető a jelöltek listájára és a szeptember 28-i küldöttgyűlésen megválasztható. Fontos: a tisztségéről lemondott jelölt minden megüresedett és augusztus 29-ig meghirdetett tisztségre jelölhető, azaz a korábbi tisztségére is újra pályázhat. A mandátum elnyerésére az ASZ-ben meghatározott módon, és szavazási sorrendben van lehetősége a jelölteknek.

 

MKFE Jelölő- és Mandátumvizsgáló Bizottság/MKFE Kommunikáció

 

Webhelyünkön sütiket használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.