Ma Lörinc napja van.

Nem „bólogat” az MKFE a kgfb-díjak újabb emelésének hírére!

Tisztelt Tagjaink! Az MKFE weboldalának Fórum felületén minden tagvállalkozásunknak lehetősége van megosztani a véleményét, szakmai tapasztalatait az érdekképviselettel, kollégákkal. Egy frissen érkezett hozzászólás az érdekképviseletet szólítja meg, ezért ezúton is szeretnénk megosztani tagjainkkal – változtatás nélkül – a hozzászólást, és az MKFE erre adott válaszát.


A fórumbejegyzés:

Tisztelt Érdekképviselet! Szeretném kérdésemmel bombázni önöket! Olyan információkat kaptam hogy a kötelező biztosítás 2020 január 1 töl 10-15.% alis emelkedhet! Erre megint csak bologatunk mint a marhák? Önök tisztában vannak a fuvarozók terheivel ugye?? Akkor kérdezem én! Miért nem tesznek semmit! Erre mindíg azt a választ fogalmazzák meg hogy a tagság közönye miatt nem tudnak elölre lépni semmiben! Mert az MKFE gyűlésre nem mennek el csak kevesen! Azért mégiscsak felhívnám a figyelmüket arra hogy önök az érdekképviselet,mi pedig a képviseltek lennénk! Mire várnak ! Arra hogy az MKFE gyűlésre elmenjen 100 MASZEK és beszélgessenek a meglévő problémákról! A problémákat meg kell oldani! Nem csak beszélni róla! Megnyugtatom önöket hogy a tagság közönyét csak akkor tudják megváltoztatni ha kézzelfogható megoldással állnak élénk!Ja! És ezt közhírré is teszik! Mert itt elég nagy a csend! Ahoz képest hogy mindenki a végét rúgja! Arra azért szeretném megkérni önöket hogy erre a több mint 100 000 Ft / év plusz költségre ne bologassunk ! Ha máshogy nem megy akkor radikálisan lépjünk fel!


Az MKFE válasza:

Tisztelt Momentum Internacional Transport Kft.
Tisztelt Szamosfalvi Károly Úr!


Köszönjük a KGFB-díjakkal kapcsolatban tett bejegyzését! Önnek teljes mértékben igaza van, amikor azt állítja, hogy a magas KGFB-díjak kérdését nem hagyhatják szó nélkül az érdekképviseletek. Erről a jelenleg – és örömmel tájékoztatjuk Önt is, hogy élénk érdeklődés mellett – zajló tagi találkozókon is minden alkalommal szót ejtünk.

Az MKFE megrendelésére elkészített Ernst&Young tanulmány (amelyet a tagi találkozókon szintén bemutatunk a megjelenteknek) feketén-fehéren igazolta, hogy a hazai KGFB-díjak magasak, a magyar díjaknál (a vizsgált országok közül) csak Németországban vannak magasabb tételek. A minket a sorban követő harmadik ország Litvánia, ahol  a magyar díjak feléért, az azt követő Bulgáriában pedig harmadáért lehet KGFB-biztosítást kötni. Azonban a bejegyzésében jelzett „bólogatás”, vagy az Ön által leírt „kifogások” egyike sem igaz a Magyar Közúti FuvarozókEgyesületére, sem a KGFB-díjak, sem más szakmai-érdekképviseleti kérdésben. Ha erről személyesen is meg kíván győződni, javasoljuk, hogy, ha módjában áll, vegyen részt a még előttünk álló tagi találkozók valamelyikén - Szeged>>,  Sormás>>, Szombathely>>.
További infók itt:
www.mkfe.hu/hu/mediamenu/hirek/belf%C3%B6ldi-h%C3%ADrek/9928-az-inform%C3%A1ci%C3%B3-hatalom-indul-az-mkfe-%C5%91szi-tagi-tal%C3%A1lkoz%C3%B3-sorozata.html?highlight=WyJoYXRhbG9tIl0=

Néhány konkrét érdekképviseleti tevékenység a KGFB-vel kapcsolatban:az MKFE – hol önállóan, hol együttműködve a társ-érdekképviseletekkel –, több alkalommal kezdeményezett egyeztetést a Pénzügyminisztériummal, a MABISZ-szal,
valamint a GVH-val, hogy a véleményünk szerint átláthatatlan, és túlárazott hazai KGFB piacon változás következzen be. Emlékeztetnénk itt arra is, hogy az MKFE a megvalósítás utolsó fázisában kapott visszautasítást egy üzleti (biztosító) partnertől, amely együttműködés célja éppen a KGFB-díjak csökkentése lett volna. Ezért hoztuk létre korábban a Biztosítási Vezérügynök
Kft-t, amely gazdasági társaság most – a Küldöttgyűlés döntése értelmében – beolvad az MKFE Biztosítási Alkusz Kft-be.

Fentieken túl az MKFE minden lehetséges fórumon évek óta folyamatosan felhívja a kormányzati és szolgáltatói oldal figyelmét a biztosítási piacon tapasztalt anomáliákra, és javaslatokat fogalmaz meg az érintettek felé a helyzet rendezése érdekében.

Emlékeztetnénk arra is, hogy 2018. nyarán a Varga Mihály pénzügyminiszternek megküldött tiltakozásunknak köszönhetően érte el az MKFE, hogy visszakerült az adócsomag tervezetbe>>a biztosítási adómaximum (83 Ft/nap), amely nélkül további, drasztikus díjnövekedésre lehetett volna számítani.
Erről bővebben itt olvashat:
www.mkfe.hu/hu/mediamenu/hirek/belf%C3%B6ldi-h%C3%ADrek/8999-beker%C3%BClt-az-ad%C3%B3csomag-m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%B3-javaslatba-a-kgfb-ad%C3%B3ra-vonatkoz%C3%B3an-a-30-ezer-forintos-fels%C5%91-k%C3%BCsz%C3%B6b.html?highlight=WyJ2YXJnYSIsIm1paFx1MDBlMWx5Iiwia2dmYiIsInZhcmdhIG1paFx1MDBlMWx5Il0=

Ezt követően – a Versenyképesség 2.0 csomag kiegészítéseként – az MKFE és a társ-érdekképviseletek újabb háromoldalú
egyeztetéseket kezdeményeztek a Pénzügyminisztérium, a MABISZ és az érdekképviseletek között, amelyre 2018. decemberében, majd 2019. februárjában került sor. A találkozókat követően a PM (ITM) egyértelműen leszögezte (a Gazdasági és Versenyhivatal erre vonatkozó álláspontját is figyelembe véve), hogy a kormányzatnak nincs módja a biztosítási díjak hatósági megállapítására/befolyásolására, mert ezek uniós versenyjogi szabályokat sértenének. Ugyanakkor Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár e témakörben az Egyesületnek megküldött leveléből kiderült, hogy a kormányzat jelenleg is vizsgálja azokat a lehetőségeket, amelyek hatással lehetnek a kgfb-díjakra, így például a flotta feltételekre vonatkozó érdekképviseleti javaslatunk is napirenden van.

Az már a közelmúlt eseménye, és újabb muníció az MKFEkezében a KGFB-témakörben folytatott egyeztetéseknél, hogy az E&Y-MKFE tanulmány egyértelműen cáfolja azt a pénzügyminisztériumi álláspontot, amely szerint „a hazai biztosítási díjak jelentősen elmaradnak még a régiós országokétól is”. Ahogy fent említettük, ez az állítás a vizsgált országok (Ukrajna, Szerbia, Törökország, Románia, Szlovákia, Bulgária, Litvánia, Németország) tekintetében téves, a magyar díjakat kizárólag a németországi tarifák haladják meg. E tények birtokában az MKFE ismét újabb egyeztetéseket kezdeményez, elsősorban a MABISZ és a GVH bevonásával, tekintve, hogy a PM-nek legfeljebb a biztosítási adóra van ráhatása.

A jövő évi kgfb-díjak meghirdetését kísérő MABISZ közleményre pedig az alábbi linken olvasható MTI közleménnyel (is) reagált az MKFE, de természetesen az Ernst&Young tanulmány adatait a további tárgyalások során is felhasználja majd az érdekképviselet.
www.mkfe.hu/hu/mediamenu/hirek/belf%C3%B6ldi-h%C3%ADrek/10082-a-leghat%C3%A1rozottabban-c%C3%A1folja-az-mkfe-a-mabisz-%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1t-a-kgfb-d%C3%ADjakr%C3%B3l.html

Ugyanakkor szeretnénk rámutatni arra a tényre is, hogy a tagi találkozókon szerzett tapasztalataink és a korábban a tagság körében végzett felméréseink is azt mutatják, hogy a nemzetközi összehasonlításban valóban magas biztosítási díjak az évi kb. 4 százalékot jelentő költségarányukkal nem tartoznak a vállalkozások legkritikusabb kiadásai közé.
Az MKFE tagvállalkozások egyértelműen az üzemanyagköltségeket, a munkabéreket és az útdíjat jelölték meg a legnagyobb költségként, ezért került kijelölésre prioritásként az MKFE elnökségének és tanácsainak egyeztetése után – a KGFB ügye mellett – a nagyfelhasználói útdíjkedvezmény bevezetésének továbbá az adószabályok (napidíj) módosításának szorgalmazása, a TSM-rendszer felülvizsgálatának kezdeményezése, az engedélyregisztráció ügye, valamint az MKFE-MOL szerződésben további árcsökkentés lehetőségének megtárgyalása.
www.mkfe.hu/hu/mediamenu/hirek/belf%C3%B6ldi-h%C3%ADrek/9917-ign%C3%A1cz-j%C3%B3zsef-p%C3%A9ter-eln%C3%B6k-k%C3%B6sz%C3%B6n%C3%B6m-a-bizalmat-ny%C3%ADlt-lev%C3%A9l.html?highlight=WyJwcmlvcml0XHUwMGUxcyJd

Tisztelt Szamosfalvi Úr! Ezekről a folyamatban lévő ügyekről a weboldalunkon, az AutóKözlekedésben és a jelenleg zajló tagi találkozókon is beszámolunk. Örömmel halljuk a tagi találkozóinkon megjelentek részéről a beszámolókat, amelyek szerint az ágazatban érezhető feszültség, és a statisztikai adatokból kiolvasható stagnálás/visszaesés ellenére fuvarfeladatokban, sőt jelenleg az elfogadható mértékű fuvardíjakban sincs hiány.

Az MKFE – elemezve az ágazatra vonatkozó KSH és Eurostat adatokat – ennek ellenére úgy gondolja, hogy elsősorban a Mobilitási Csomag várhatóan negatív hatásai miatt, elengedhetetlen az ágazat versenyképességét megőrző lépések megtétele. Ezekről folyamatosan egyeztetünk a közlekedési és pénzügyi tárca vezetőivel, államtitkáraival, főosztályvezetőivel.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az MKFE hosszú hónapok, sőt évek kitartó munkájával érte el, hogy az ITM (és Magyarország egyedüliként) végre blokkolta a CEMT engedélykvóták további növelését, hogy az MKFE következetes elutasításának köszönhetően ma már a legtöbb esetben nincs kvótán felüli bilaterális engedélycsere, hogy 2019. január 1-től új, a korábbinál jobb biztonsági elemekkel, és áttekinthetőbb szerkezetű bilat engedélyek kerülnek forgalomba, és célegyenesében van az előzetes elektronikus engedélyregisztráció (EEERR) rendszerének bevezetésére tett MKFE javaslat is.

Szintén kiemelkedő fontosságúnak érezzük, hogy az MKFE kérésének megfelelően néhány hete a bolgár, román, lett, lengyel és litván miniszterelnök mellett Orbán Viktor is aláírta azt a Mobilitási Csomag ellen tiltakozó levelet, amelyet az Európai Unió minden fontos, és illetékes testületének megküldtek az aláíró országok.

Az MKFE érdekképviseleti munkája csak az Ön által is fontosnak tartott aktivitással, szakmai összefogással lehet sikeres. Kérjük tehát, hogy konstruktív javaslatait Ön is küldje meg részünkre, ezzel is segítve az MKFE elnöksége, tanácsai munkáját!

Köszönettel,
MKFE
Webhelyünkön sütiket használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.